Wprowadź adres email użytkownika, którego chcesz poprosić o opinię:RODO i dane osobowe1. Strona została zabezpiecznona bezpiecznym certyfikatem SSL z adresem https.

2.

iGOmap Sp. z o.o.wydawca serwisów internetowych Geodezja Polska oraz geodezja24.pl  (dalej „Serwis”), przywiązuje wagę do ochrony danych osobywch użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

 Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe, zgromadzone przetwarzane z  zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich.

 Dane osobowe używktowników  przetwarzane są przez Serwis wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych

Dotyczy to równieżw marketingu  usług. Administratorem danych osobowych jest Robert Kotowski – adres rodo@geodezjapolska.pl, adres Krosino 33 78-300 Świdwin.

Serwis gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie t.j. -  adresy  IP Użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających. Zebrane w ten sposób informacje służą do administrowania serwisem.

Informacje dotyczące IP Użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nich  postępowań .

Serwis  stosuje mechanizm ”cookies”, tj. plików  przechowywanych na cachu komputera użytkownika

Serwis zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Prawo do sprostowania danych osobowych lub usunięcia oraz pobrania wszelkich czynności w serwisie realizowane jest w stosunku do użytkownika posiadającego konto poprzez zalogowanie się do swojego konta i wybranie – Informacja o profilu->Pobierz swoje dane zgodnie z Rodo. W każdym momencie użytkownik może skasować swoje konto w zakładce Informacje o profilu – poprzez kliknięcie w swoje logo w prawej górnej części strony.