Wprowadź adres email użytkownika, którego chcesz poprosić o opinię:Pliki wsadowe, e-operaty

Polska

Opis
Składam e-operaty do złożenia w PZGiK oraz tworzę pliki wsadowe do zasilenia baz danych w PZGiK w formatach:
-GIV,
-KCD,
-GML.
Do wykonania pracy potrzebuję:
- szkic polowy,
- plik z pikietami (txt),
-plik źródłowy z PZGiK w wymaganym formacie ( jaki trzeba oddać).
Szczegóły do uzgodnienia.
Brak więcej wyników
Brak więcej wyników

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens
Pełna funkcjonalność portalu dla zalogowanych użytkowników.


i odbierz ebook "Jak zawrzeć korzystną umowę o prace geodezyjne"