Wprowadź adres email użytkownika, którego chcesz poprosić o opinię:Nieprawidłowości Geoportalu Krajowego - pozory wdrażania Dyrektywy INSPIRE w Polsce

Na załączonym filmie, zaprezentowano w jaki sposób Geoportal Krajowy, jednakowo obsługuje niedostosowane jak i dostosowane do aktualnych przepisów dane przestrzenne, udostępniane za pomocą usług sieciowych.

Geoportal dopuszcza wyświetlanie zawartości usług danych przestrzennych, mimo niezgodności ich formatu z przepisami (Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego). Celowo pozwala on na wyświetlanie formatu HTML, który jest jedynie dodatkowy, akceptując i pomijając fakt, że obligatoryjny format XML nie działa. To, że Geoportal pozwala wyświetlić usługi danych przestrzennych, nie oznacza że są one wykonane poprawnie. Wątpliwości wzbudzają chociażby prezentowane po kliknięciu na warstwę, tabele atrybutów, nieposiadające lub niedostosowane do aktualnych przepisów zawartości, mimo że to wszystko określa wspomniane Rozporządzenie.

Oznacza to, że Geoportal - centralny punkt dostępu do usług sieciowych, pozwala wyświetlać niepoprawne dane przestrzenne, zakłamując tym samym stan faktyczny
w jakim znajduje się nasz Kraj w kontekście cyfryzacji danych przestrzennych.

Usługodawcy, którzy tworzą dane przestrzenne dla gmin, są dopuszczani do wyświetlania ich usług - niezgodnych z przepisami i nieaktualnych danych, na Geoportalu Krajowym. Geoportal, który powinien być wiarygodnym punktem dostępu do informacji na temat zagospodarowania przestrzennego, wprowadza w stan dezinformacji, które dane są poprawne i aktualne a które nie. Należy pamiętać, że celem udostępniania tych usług w określonych standardach (OGC) jest zapewnienie interoperacyjności danych na terenie całej Unii Europejskiej.

Link do filmu: https://youtu.be/gTvCXbXTO_M

 • opublikowany w Aspekty prawne geodezji na marca 02 at 12:09
  622 Views

  Komentarze (0)

  Nie ma loginu
  gif
  color_lens

  ZLECENIA GEODEZYJNE I OFERTY PRACY W GEODEZJI  GEODETA.expert
  Pełna funkcjonalność portalu dla zalogowanych użytkowników.


  i odbierz ebook "Jak zawrzeć korzystną umowę o prace geodezyjne"

  CO NOWEGO W GEODEZJI I U GEODETÓW?

   Zaloguj się, żeby dowiedzieć się o nowościach w geodezji i zobaczyć, o czym dyskutujemy. Zapraszamy do dodawania darmowych ogłoszeń i umieszczenia firmy w katalogu firm geodezyjnych.